"5 hóa" Chủ tịch tập đoàn Vingroup áp dụng trong kinh doanh

Trong cuộc trò chuyện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chủ tịch tập đoàn Vingroup gần đây. Vị Chủ tịch này có chia sẻ “5 hóa” mà ông đã áp dụng cho tập đoàn Vingroup.

Thứ nhất là hạt nhân hóa: Mỗi lãnh đạo phải là hạt nhân, là người dẫn đầu, là thủ lĩnh.

Thứ hai là chuẩn hóa: Mọi thứ phải có tiêu chuẩn và đạt chuẩn. Không nơi này làm một kiểu, nơi kia làm một kiểu… Thậm chí chúng tôi chuẩn hóa đến từng mã hàng cho trung tâm mua sắm tập trung của VinGroup. Ví dụ trước đây miền Bắc mua lợn còn miền Nam mua heo nhưng bây giờ heo cũng được, lợn cũng được nhưng chỉ một tên thôi.

Thứ ba là đơn giản hóa: Lược hết các chức danh, các quy trình, quy định rườm rà cho bộ máy gọn nhẹ.

Thứ tư là tự động hóa: Đó là đẩy mạnh việc ứng dụng kỹ thuật và công nghệ thông tin vào quản trị, điều hành, và theo quan điểm của tôi một khi hệ thống đã chuẩn, đã đơn giản thì nhiều phần đã tự động vận hành được.

Thứ năm là chia sẻ hóa: Trong nội bộ tập đoàn các công ty chia sẻ nguồn lực, việc gì làm chung được, làm tập trung được thì sẽ làm. Việc này sẽ giúp nâng cao năng suất lao động, tăng cường chất lượng quản trị và hiệu quả công việc.