Quảng cáo banner

Quảng cáo banner là hình thức quảng cáo dưới định dạng hình ảnh tĩnh hoặc ảnh động. Được hiển thị các vị trí trên website thuộc hệ thống Opp Việt  Nam. Bạn có thể lựa chọn các website để hiện thị như:

 

Trang thông tin điện tử tổng hợp Sự kiện 24h

lượt truy cập : 18,000 / ngày

Https://sukien24h.vn

 

Blog chia sẻ kiến thức công nghệ

lượt truy cập : 12,000 / ngày

Https://kenhcongnghe.net

 

Blog chia sẻ kiến thức phong thủy

lượt truy cập : 8000 / ngày

Https://kenhphongthuy.org

 

Tâm tình – Thế giới dành riêng cho phụ nữ

lượt truy cập : 20,000 / ngày

Https://tamtinh.vn

Banner in Header

 • Kích thước: 728 x 90
 • Chia sẻ: 02
 • Hiển thị : Xuyên Trang
 • CPC : 2000đ / Click
 • CPM : 20,000 vnđ / 1000 lần hiển thị
 • CPD : 200,000 vnđ/ ngày
 • Hợp đồng : Tối thiểu 07 ngày

Banner Sidebar

 • Kích thước: 728 x 90
 • Chia sẻ: 0
 • Hiển thị : Chuyên mục
 • CPC : 2000đ / Click
 • CPM : 20,000 vnđ / 1000 lần hiển thị
 • CPD : 100,000 vnđ/ ngày
 • Hợp đồng : Tối thiểu 07 ngày

Banner in Footer

Banner được thiết kế dưới dạng hình ảnh tĩnh , động được hiển thị cuối website

 • Kích thước: 728 x 90
 • Chia sẻ: 01
 • Hiển thị : Xuyên Trang
 • CPC : 2000đ / Click
 • CPM : 20,000 vnđ / 1000 lần hiển thị
 • CPD : 200,000 vnđ/ ngày
 • Hợp đồng : Tối thiểu 07 ngày

Banner in Content

Banner được thiết kế dưới dạng hình ảnh tĩnh hoặc động. Được hiển thị ở các vị trí đầu tiên / giữa / cuối mỗi bài viết. Được trỏ link về website.

 • Kích thước: 728 x 90
 • Chia sẻ: 0
 • Hiển thị : Chuyên mục
 • CPC : 2000đ / Click
 • CPM : 20,000 vnđ / 1000 lần hiển thị
 • CPD : 200,000 vnđ/ ngày
 • Hợp đồng : Tối thiểu 07 ngày

Background website

Banner được thiết kế dưới dạng ảnh tĩnh có độ rộng toàn màn hình và được đặt làm nền của website. 

 • Kích thước : 728 x 90
 • Chia sẻ: 0
 • Hiển thị : Xuyên Trang
 • CPD : 500,000 vnđ/ ngày
 • Hợp đồng : Tối thiểu 07 ngày

Videos góc dưới bên phải website

Quảng cáo dưới dạng videos tự động bật lên khi người dùng truy cập website. được hiển thị góc dưới cùng bên phải website

 • Kích thước: 728 x 90
 • Chia sẻ: 0
 • Hiển thị : Chuyên mục
 • CPD : 500,000 vnđ/ ngày
 • Hợp đồng : Tối thiểu 07 ngày