Sự khác nhau giữa Google với Facebook

Kênh khác nhau, hướng đối tượng khác nhau
Facebook

  • Hiển thị -> Khám phá –> Mua hàng
  • SetUp -> Test -> Chỉnh sửa

Google

  • Có nhu cầu -> tìm kiếm -> chọn lựa -> mua hàng.
  • SetUp -> Test -> Chỉnh sửa

Tại sao Facebook có tiềm năng hơn google?
Hãy xem ví dụ sau:

  • Tưởng tượng rằng bạn vừa sản xuất ra một sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ và bạn muốn mang bán nó.
  • Có rất nhiều bạn gái muốn mua sản phẩm của bạn. Đó là thị trường vô cùng lớn. Nhưng….
  • Sẽ không có nhiều người lên google tìm mua dung dịch vệ sinh phụ nữ dẫn đến việc tiếp cận người tiêu dùng của bạn giảm đi.
  • Nhưng với Facebook bạn có thể tiếp cận đối tượng từ 13 tuổi trở lên.Nguồn: Tài liệu sưu tầm