10 câu nói cần phải học hỏi của chủ tịch tập đoàn Vingroup – Phạm Nhật Vượng

 1. Công việc cần có quy trình, có phân nhóm nhiệm vụ, có rà soát.
 2. Chúng ta chưa bao giờ lên đỉnh và sẽ có lẽ không bao giờ có đỉnh.
 3. Luôn giữ tinh thần starup, không để xuất hiện suy nghĩ hưởng thụ.
 4. Nhanh không có nghĩa là không chất lượng, chúng ta chỉ lấy đó làm lý do khi yếu kém.
 5. Phải dành ra thời gian để học hằng tháng, hằng năm . Cấp trên phải có thời gian đào tạo
  cho cấp dưới được quy hoạch rõ ràng.
 6. Làm gì cũng phải đam mê, nghiêm túc với công việc, học hỏi liên tục cả đối thủ.
 7. Nếu không đạt mục tiêu đặt ra sẽ cắt phúc lợi không phạt, làm tốt thưởng ngay.
 8. Hãy tận dụng thế mạnh của mình thành cái mạnh nhất để cạnh tranh với cái mạnh của
  đối thủ
 9. Nghe khách hàng nói, khách hàng chê, xem khách hàng như người thầy để ra sản phẩm phục vụ khách hàng.
 10. Đôi lúc thực hiện công việc nên tư duy cực kì đơn giản, chỉ cần chưa chết, tương lai xài tốt, và có tính lâu dài.