DELL/HP SERVER 1
1,499,000
vnđ/ tháng
CPU 01 x E5-2670
RAM 16GB ECC
SSD1 x 480GB Enterprise
Băng thông Unlimited
BW Vietnam: 200 Mbps
BW quốc tế: 10 Mbps
DELL/HP SERVER 3
2,275,000
vnđ/ tháng
CPU 01 x E5-2678v3
RAM 16GB ECC
SSD1 x 480GB Enterprise
Băng thông Unlimited
BW Vietnam: 300 Mbps
BW quốc tế: 10 Mbps
DELL/HP SERVER 4
2,340,000
vnđ/ tháng
CPU 01 x E5-2680v4
RAM 16GB ECC
SSD1 x 480GB Enterprise
Băng thông Unlimited
BW Vietnam: 300 Mbps
BW quốc tế: 10 Mbps
DELL/HP SERVER 5
3,120,000
vnđ/ tháng
CPU 02 x E5-2678v3
RAM 64GB ECC
SSD2 x 960GB Enterprise
Băng thông Unlimited
BW Vietnam: 400 Mbps
BW quốc tế: 20 Mbps
DELL/HP SERVER 6
3,510,000
vnđ/ tháng
CPU 02 x E5-2680v4
RAM 64GB ECC
SSD1 x 960GB Enterprise
Băng thông Unlimited
BW Vietnam: 500 Mbps
BW quốc tế: 20 Mbps
DELL/HP SERVER 7
4,225,000
vnđ/ tháng
CPU 02 x E5-2678v3
RAM 96GB ECC
SSD2 x 2TB Enterprise
Băng thông Unlimited
BW Vietnam: 500 Mbps
BW quốc tế: 20 Mbps
DELL/HP SERVER 8
4,940,000
vnđ/ tháng
CPU 01 x E5-2680v4
RAM 128GB ECC
SSD2 x 2TB Enterprise
Băng thông Unlimited
BW Vietnam: 500 Mbps
BW quốc tế: 20 Mbps

PHÍ BỔ SUNG THÊM DỊCH VỤ

  • 01 x SSD Enterprise 240GB – 300.000 đ/ tháng
  • 01 x SSD Enterprise 500GB – 600.000 đ/ tháng
  • 01 x HDD Enterprise 500GB – 200.000 đ/ tháng
  • 01 x HDD Enterprise 1000GB – 300.000 đ/ tháng
  • Cài lại hệ điều hành – Miễn phí