Bài 8/30 – Phân tích từ khóa với Google Keyword Planner, Google Suggest

Khi phân tích từ khóa với Google Keyword Planner, Google Suggest thì bạn sẽ có được cái nhìn tổng thể về từ khóa liên quan khách hàng của mình, từ đó chọn ra những từ khóa phù hợp để chạy quảng cáo Google Adwords.

  • Sử dụng chức năng Google Keyword Planner để xác định các từ khóa mà khách hàng bạn đang tìm kiếm và được google thống kê lại trong vòng 2 năm qua đến cách đây 1 tháng và thường có ít nhất 10 người tìm / tháng trở lên

Bước 1 – truy cập Google Adwords
Bước 2 – chọn “ Công cụ “ >> “ Công cụ lập kế hoạch từ khóa “ >> “ Tìm kiếm từ khóa mới bằng cách sử dụng cụm từ, trang web hoặc danh mục “
Bước 3 – Điền từ khóa bạn muốn kiểm tra và nhận từ khóa gợi ý vào ( có dấu và khong dau)
Bước 4 – Chọn vị trí bạn muốn tiếp cận Khách hàng, Ngôn ngữ mà khách hàng của bạn sử dụng để tìm kiếm >> “Lấy ý tưởng “
Bước 5 – Chọn tab “ Ý tưởng từ khóa “ rồi chọn “ Tải xuống” để lấy từ khóa mình chọn và các từ khóa gợi ý
Bước 6 – Chọn ra các từ khóa mà bạn cho rằng khách hàng của bạn sẽ dùng đến

  • Sử dụng chức năng Google Suggest để xác định các từ khóa mà khách hàng của bạn đang tìm kiếm phát sinh mới từ 1 tháng đến bây giờ và có thể là các từ khóa trước đó từ 2 năm đến cách đây 1 tháng nhưng có dưới 10 người tìm / tháng.

Bạn dùng các từ khóa đã chọn ở trên để tìm các từ khóa chi tiết hơn.
Bước 1 – Truy cập Keywordtool.io
Bước 2 – Chọn ngôn ngữ
Bước 3 – Lấy từng từ khóa đã chọn ở trên để tìm những từ khóa chi tiết hơn >> xong bấm copy all để tải xuống >> làm đến hết
Bước 4 – Lại 1 lần nữa chọn ra những từ khóa phù hợp với khách hàng của bạn
 
Qua 2 công cụ này thì bạn sẽ có được danh sách các từ khóa từ ngắn, chung chung đến rất rất chi tiết để từ đó đánh giá và xác định đối tượng Khách hàng của bạn.