Cập nhật điều khoản quảng cáo facebook

Mọi người thường xuyên cập nhật các điều khoản quảng cáo facebook mới nhé. Tránh những những việc đáng tiếc “khóa tài khoản” 🙁
Team facebook
https://www.facebook.com/policies/ads?__mref=message
Mọi người đổi sang ngôn ngữ Tiêng việt nếu đọc tiếng việt nhé