Làm sao để đo lường được nhận thức về thương hiệu?

Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng mong muốn thương hiệu của mình được đến với nhiều nhất, việc xây dựng thương hiệu có nhiều cách như marketing online, quảng cáo từ khóa trên Google, dịch vụ seo, seeding, face….mà mục đích duy nhất chính là để nâng cao nhận thức và khả năng hiển thị sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp bạn.

Một số doanh nghiệp ban đầu chỉ cần bán được sản phẩm/dịch vụ nhưng về sau họ sẽ cảm thấy nhận thức về thương hiệu của doanh nghiệp khá quan trọng, bởi lẽ Google thì chỉ có một nhưng người quảng cáo sẽ tăng lên mỗi ngày và ở vị trí nổi bật trong top 10 lĩnh vực của bạn sẽ có bao nhiều người cạnh tranh ?

Như ở những bài trước, chúng tôi đã nói đến quảng cáo trên Google có 2 mạng tìm kiếm và hiển thị, trong khi mạng tìm kiếm chủ yếu chạy quảng cáo bằng văn bản, thì mạng hiển thị chạy quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh nhiều màu sắc và quảng cáo đa phương tiện như video để truyền tải thông tin phát triển xây dựng thương hiệu. Riêng về quảng cáo hiển thị hình ảnh có thể tạo kết nối cảm xúc khá hiệu quả bằng cách sử dụng các yếu tố đồ họa, âm thanh và video để kể câu chuyện độc đáo hay nói cho mọi người những gì mà công ty bạn đang có nhờ đâu, nó như một câu chuyện chia sẽ vậy .

Yếu tố để đo lường được nhận thức về thương hiệu

1. Sự hiển thị.

Đây là số liệu quan trọng mà bạn cần theo dõi trong bất kỳ chiến dịch nào, bất kể mục tiêu nào. Nhất là khi để phát triển thương của công ty bạn hiển thị cho thấy đã có bao nhiêu người click quảng cáo của bạn, tương tác và quan tâm đến quảng cáo mới của công ty bạn.

2. Sự tương tác.

Điều cần thiết để xây dụng quảng cáo thương hiệu, đó là hãy sử dụng tỷ lệ nhấp (CTR) đo lường tương tác của khách hàng với mẫu quảng cáo trên mạng tìm kiếm đế hiểu rõ hơn khách hàng đang quan tâm cái gì của công ty bạn. Khi đạt được CTR tốt trên mạng tìm kiếm so với trên mạng hiển thị, tỷ lệ nhấp thường xuyên sẽ thấp hơn. Bạn có thể muốn xem xét các đo lường khác như số lần chuyển đổi cho quảng cáo trên mạng hiển thị sau đó.

Mỗi một tương tác sẽ nói lên được hành vi của người dùng với quảng cáo của bạn, ví dụ công ty bạn tạo ra một mẫu quảng cáo tặng chạy Adwords thử miễn phí 7 ngày và yêu cầu thông tin khách hàng, bạn có thể biết được thực sự có bao nhiêu người đang nhìn thấy mẫu quảng cáo đó của công ty bạn đã tạo ra.

3. Phạm vi tiếp cận.

Hiện nay với con số trên mạng hiển thị tiếp cận đến 85% người dùng internet trên toàn thế giới, khi phạm vi tiếp cận tăng có nghĩa là quảng cáo được nhiều khách hàng xem và có thể dẫn đến nhận thức được nâng cao.

Lưu ý : Hầu hết nhà quảng cáo có mục tiêu xây dựng thương hiệu chủ yếu quan tâm đến việc tạo nhận thức về thương hiệu. Họ có thể muốn theo dõi chuyển đổi như số lần xem trang thay vì số lần mua hàng như mạng tìm kiếm.