Marketing tương tác là gì

Sự phổ biến của điện thoại cá nhân và các dịch vụ điện thoại di động khác cùng với quyết định của các công ty cung cấp các dịch vụ điện thoại có thể thực hiện quảng cáo mới. Quảng cáo đã chiếm ưu thế trên 2 màn hình đầu tiên trong đời sống của người tiêu dùng đó là tivi và máy tính, quảng cáo và các thông tin xúc tiến thương mại cũng đang và sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên màn hình điện thoại di động.

Phương tiện truyền thông mang tính tương tác có ảnh hưởng lớn nhất tới marketing đó là internet. Internet không chỉ làm thay đổi cách các công ty thiết kế và thực hiện chiến lược marketing và kinh doanh tổng thể, mà nó còn ảnh hưởng lớn đến các chương trình truyền thông marketing của họ. Hàng triệu công ty, từ các tập đoàn xuyên quốc gia cho tới các cửa hàng kinh doanh nhỏ địa phương đang xây dựng website để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của họ bằng cách cung cấp cho khách hàng thường xuyên và tiềm năng một lượng thông tin cũng như để chủ động giải trí và tương tác với họ.

Khả năng tương tác trên internet là một trong những lợi thế chính của nó. Khả năng này cho phép các chuyên gia thị trường tập hợp thông tin cá nhân có giá trị từ khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, để công ty điều chỉnh chào hàng của họ theo yêu cầu của khách hàng một cách kịp thời. Không giống như các phương tiện truyền thông truyền thống đó là truyền thông một chiều, phương tiện truyền thống số như internet cho phép truyền thông 2 chiều. Lợi thế khác của internet là khả năng đánh giá trực tiếp và chính xác hơn ảnh hưởng của quảng cáo và các hoạt động xúc tiến khác.

Các công cụ hỗn hợp xúc tiến là các công cụ chính để các chuyên gia thị trường sử dụng giao tiếp với các khách hàng tiềm năng hoặc hiện tại cũng như với các đối tượng liên quan khác.

Trách nhiệm của tất cả các đối tượng/ yếu tố trong quá trình truyền thông marketing đó là xác định cách thức/ phương pháp để các công cụ liên hệ sẽ được sử dụng để tiếp cận khách hàng mục tiêu và giúp đạt được mục tiêu marekting của công ty. Chương trình IMC được phát triển với các mục tiêu và mục đích cụ thể và nó là sản phẩm cuối cùng của một quy trình lập kế hoạch xúc tiến.