Mẫu Marketing Plan tổng thể cho doanh nghiệp

Bài viết này tôi xin gửi tới các bạn các bước cơ bản của một kế hoạch Marketing Online cơ bản, đặc biệt xu hướng bây giờ là Digital Marketing, mong giúp ích cho các bạn hình dung được sự tổng quát và triển khai đúng hướng hơn, trong các bài viết tiếp theo tôi sẽ cập nhật chi tiết và có ví dụ cụ thể cho từng mục nhỏ.

I.Tổng quan

+ Tóm tắt về mục tiêu kinh doanh và mục tiêu marketing tổng thể, mục tiêu năm 2016 của doanh nghiệp. Nêu bối cảnh, tóm tắt thực trạng và lý do cần thiết phải thực hiện chiến lược Digital Marketing năm 2016.

+ Một vài con số then chốt về sản phẩm, mục tiêu kinh doanh và thị trường.

II.Mục tiêu

+ Liệt kê các mục tiêu

+ Đánh thứ tự ưu tiên

+ Các con số cụ thể, đo lường được

+ Cụ thể ngân sách

+ VD: 1.Củng cố thương hiệu ABC 2.Nâng tổng số căn hộ bán ra trong năm 2016 từ xxx – xxxx

(Liệt kê các mục tiêu, Đánh thứ tự ưu tiên, Các con số cụ thể, đo lường được, Cụ thể ngân sách)

III.Hiện trạng Doanh nghiệp

+ Thực trạng

– Liệt kê các con số thống kê về thị trường

– Đánh dấu những con số có ý nghĩa

– Sử dụng các biểu đồ

– Hình ảnh hoá các con số để so sánh hoặc làm nổi bật số liệu

+ SWOT

– Điểmmạnh

– Điểm yếu

– Cơ hội

– Thách thức

– Phân tích SWOT nên bao trùm cả phạm vi bên trong và bên ngoài có tác động đến doanh nghiệp, có liên quan tới chiến lược marketing tổng thể, nguồn lực hiện tại, năng lực cạnh tranh, năng lực đội ngũ, độ chính xác/tin cậy của các nghiên cứu thị trường, các báo cáo thu được. Không thể bỏ qua nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các xu hướng công nghệ, kinh tế, xã hội có ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

(Điểmmạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Thách thức)

+ Digital Marketing Audit

– Facebook Page

– Google Adwords

– Online PR

– Online Advertorials

– Forum Seeding

– Video Mkt

– Affiliate

IV.Thực tiễn MKT trong ngành

+ Liệt kê danh sách các doanh nghiệp trong ngành

+ Xác định các đối thủ chính, trực diện

+ Thống kê các chiến lược, chương trình Digital Marketing đối thủ đã thực hiện

+ Đánh giá những thành công/thất bại của các chiến dịch đã thực hiện

+ Đánh giá xu hướng, các bài học

+ Tìm hiểu các case study cụ thể

+ Sau khi đánh giá toàn ngành và rà soát các hoạt động đối thủ đã làm trên toàn bộ thị trường trong năm trước, cần có đánh giá tổng quan lại đối thủ nhằm: – Xác định vị trí trên bản đồ digital so với đối thủ – Xác định xu hướng cần phải theo để đuổi kịp hay vượt mặt đối thủ -Nhận ra bài học/sai lầm của đối thủ để tránh •  Tìm ra được hướng đi độc đáo so với toàn ngành nhằm chiếm lĩnh tâm trí khách hàng hoặc bán được hàng

(Liệt kê danh sách các doanh nghiệp trong ngành , Xác định các đối thủ chính, trực diện , Thống kê các chiến lược, chương trình Digital Marketing đối thủ đã thực hiện, Đánh giá những thành công/thất bại của các chiến dịch đã thực hiện , Đánh giá xu hướng, các bài học , Tìm hiểu các case study cụ thể )

V. Các xu hướng MKT

+ Quảng cáo Video và Content (phát triển mạnh)

+ Mobile Marketing (xu hướng chính)

+ Social Influencer marketing (là cách hiệu quả nhất)

+ Đầu tư vào content

+ Display Ads và Programatic (chiếm ngân sách lớn)

+ Automation Marketing

+ Conversion rate optimization

VI. Đối tượng mục tiêu

+ Chỉ ra đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng mục tiêu

+ Phân tích hành vi, thói quen sống và tiêu dùng

+ Chỉ ra những thay đổi, xu hướng trong hành vi tiêu thụ media/digital media của người dùng trong năm 2015

+ Sử dụng số liệu của các báo cáo nghiên cứu thị trường, nghiên cứu về hành vi tiêu dùng và báo cáo digital marketing của năm gần nhất – Hình ảnh hoá thông tin – Mô hình hoá -Hạn chế sử dụng text và câu chữ rườm rà

(-Chỉ ra đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng mục tiêu , -Phân tích hành vi, thói quen sống và tiêu dùng , – Chỉ ra những thay đổi, xu hướng trong hành vi tiêu thụ media/digital media của người dùng trong năm 2015)

VII. Hướng tiếp cận chiến lược

+ Thực trạng doanh nghiệp

– Thực trạng ngành

– Ứng dụng Mkt trong ngành & trên thế giới

– Xu hướng Digital Mkt 2016

– Insight người dùng

– Phương án tiếp cận chiến lược

+ Phương án tiếp cận chiến lược phải thể hiện được là kết quả logic của toàn bộ chuỗi tổng hợp, đánh giá và phân tích thông tin ở phía trên

+ Phương án chiến lược phải đảm bảo:

– Tính chiến lược

– Đúng xu hướng

– Khả thi

– Nhìn thấy rõ phạm vi và đối tượng tác động

– Dễ hình dung hiệu quả

VIII. Concept

+ Concept phải ăn khớp với chiến lược và được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ các chiến thuật trên tất cả các kênh.

IX. Key visual

+ Key Visual chính là hình ảnh hoá Concept.

X. Story

+ Câu chuyện phải gắn với Concept và Key Visual.

+ Câu chuyện sẽ giúp bạn làm nên sự khác biệt, dễ được khi nhớ và dễ gây thiện cảm

XI. Kế hoạch chiến lược

+ Kế hoạch chiến lược – Master Plan – là tổng hợp/ input toàn bộ hướng tiếp cận chiến lược được chuyển tải qua Concept và cụ thể hoá trong từng chiến thuật.

+ Master Plan

– Mô hình hoá toàn bộ chiến lược

– Thể hiện được ý tưởng xuyên suốt (Concept)

– Thể hiện được kênh và chiến thuật trên từng kênh

– Thể hiện được sự tương tác qua lại giữa các kênh (nếu có)

– Thể hiện được mục tiêu của từng Tactics/chiến thuật (nhắm tới đối tượng nào, để làm gì).

– Thể hiện được Timeline và các hoạt động hỗ trợ

XII. Chiến thuật

+ Khi trình bày chiến thuật, nên thể hiện ở mức độ gần như hoàn thiện, có thể thực hiện được chứ không chỉ mang tính ý tưởng. Điều này sẽ quyết định việc proposal của bạn có được thông qua hay không. Với các tactic có cần đến thiết kế thì nên có bản demo. Với tactic cần đến kịch bản, câu chuyện thì nên có copywrite hoặc storyboard.

+ Lần lượt mô tả các chiến thuật theo trật tự trình bày trên Master Plan.

XIII. KPIs

+ Đưa ra chỉ số thực hiện cụ thể cho từng Tactics

+ Các chỉ số phải là những con số mang ý nghĩa hướng vào việc tạo ra Conversion theo xu hướng biến người ghé thăm thành khách hàng tiềm năng, biến khách hàng hiện tại thành khách hàng trung thành

XIV. Quản lý rủi ro

+ Liệt kê các vấn đề có thể gặp phải khi triển khai kế hoạch chiến lược này. Chỉ ra khả năng (mức độ %) rủi ro có thể xảy ra và đưa ra phương án xử lý. Chỉ rõ vai trò và trách nhiệm của bên/bộ phận sẽ hành động khi có vấn đề/rủi ro phát sinh.

+ Phương án dự phòng/back up khi việc triển khai không diễn ra như dự kiến.

+ Dự trù các chi phí phát sinh

– Dự trù chi phí được thống kê theo danh sách Tactics, ăn khớp với trật tự thể hiện trên Master Plan

XV. Báo cáo giám sát

+ Quy định cơ chế báo cáo (tuần, tháng, báo cáo tổng kết)

+ Quy định loại báo cáo

+ Quy định đối tượng thực hiện/nhận báo cáo

+ Quy định cơ chế giám sát, xử lý, phản hồi báo cáo và cơ chế điều chỉnh kế hoạch hành động

+ Quy định quy trình làm việc chung giữa các bên