Tìm hiểu cách hoạt động của đặt giá thầu và đấu giá quảng cáo của Facebook.

Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về các khái niệm cốt lõi hướng dẫn cách đấu giá quảng cáo hoạt động Khi hiển thị quảng cáo, facebook cố gắng cân bằng giữa hai yếu tố: Tạo giá trị cho nhà quảng cáo bằng cách giúp họ tiếp cận và có được kết quả từ những người thuộc nhóm đối tượng mục tiêu của họ. Mang đến các trải nghiệm tích cực, có liên quan cho những người sử dụng Facebook, Instagram hoặc Audience Network Cách tốt nhất để facebook thực hiện được điều này là tiến hành đấu giá theo cách cả hai mối quan tâm đều được thể hiện. Theo cách đó, các nhà quảng cáo sẽ tiếp cận được những người dễ tiếp nhận các quảng cáo của họ và người dùng nhìn thấy thứ gì đó mà họ quan tâm. Điều này khác so với đấu giá truyền thống vì quảng cáo thắng cuộc không phải là quảng cáo có giá thầu cao nhất mà là quảng cáo tạo ra giá trị tổng thể lớn nhất. Đấu giá diễn ra bất cứ khi nào có ai đó đủ điều kiện để thấy quảng cáo. “Đối tượng tham gia” trong một cuộc đấu giá là các quảng cáo được nhắm mục tiêu tới nhóm đối tượng mà người đủ điều kiện đó thuộc về. Hàng tỉ các cuộc đấu giá như thế này diễn ra mỗi ngày. Bên dưới, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết hơn về cách hoạt động của các cuộc đấu giá.

Các yếu tố xác định quảng cáo chiến thắng trong một cuộc đấu giá Quảng cáo chiến thắng trong một cuộc đấu giá và được hiển thị là quảng cáo có “tổng giá trị” cao nhất. Tổng giá trị không phải là số tiền nhà quảng cáo sẵn lòng trả cho chúng tôi để hiển thị quảng cáo của họ. Tổng giá trị là sự kết hợp của ba yếu tố sau đây:

1. Giá thầu của nhà quảng cáo
Bạn thể hiện mối quan tâm của mình đối với việc hiển thị quảng cáo bằng giá thầu bạn đặt trong khi tạo nhóm quảng cáo. Giá thầu có thể được đặt tự động hoặc thủ công.

Giá thầu tự động
Giá thầu tự động là giá thầu chúng tôi đặt cho bạn trên cơ sở từng cuộc đấu giá. Chúng tôi tính toán giá thầu với mục tiêu là chi toàn bộ ngân sách của bạn và đem về cho bạn kết quả cao nhất từ việc tối ưu hóa nhóm quảng cáo của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt giá thầu tự động nếu bạn không có một giá trị cụ thể trong đầu cho kết quả mà bạn đang tối ưu hóa hoặc vẫn đang cố gắng tìm ra giá thầu thủ công phù hợp. Giá thầu thủ công Giá thầu thủ công là giá thầu mà bạn đặt. Giá thầu này cho chúng tôi biết số tiền tối đa bạn sẵn lòng trả cho kết quả tối ưu hóa nhóm quảng cáo của bạn. Để đảm bảo chúng tôi có thể tối ưu hóa hết mức quảng cáo của bạn cho kết quả đó và tối đa hóa giá trị của quảng cáo, chúng tôi khuyên bạn không nên đặt giá thầu dưới mức tối đa.

2. Chất lượng quảng cáo & mức độ phù hợp
Chúng tôi thể hiện mức độ quan tâm mà chúng tôi cho rằng một người sẽ có khi thấy quảng cáo của bạn bằng các đo lường chất lượng và mức độ phù hợp của quảng cáo. Ví dụ: nếu quảng cáo của bạn có nhiều phản hồi tiêu cực, điều đó có thể làm giảm tổng giá trị của quảng cáo. Nếu người đó trước đây quan tâm đến những gì bạn quảng cáo, điều đó có thể làm tăng tổng giá trị của quảng cáo.

3. Tỷ lệ hành động ước tính
Tỷ lệ hành động ước tính là cách thức đo lường khả năng một người thực hiện các hành động cần thiết để đạt được kết quả mà bạn đã tối ưu hóa. Ví dụ: nếu bạn chạy một quảng cáo cho thiết bị nấu ăn được tối ưu hóa cho các chuyển đổi mua hàng, bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo đó tới những người thích nấu ăn. Tuy nhiên, mức độ phù hợp của thiết bị nấu ăn với mối quan tâm của một người nào đó không nhất thiết có nghĩa là họ sẽ mua thiết bị nấu ăn. Đó là lý do tại sao chúng tôi bao gồm tỷ lệ hành động ước tính. Từ nhóm người quan tâm đến nấu ăn, chúng tôi cố gắng tìm ra những người có khả năng nhất sẽ hoàn tất việc mua hàng. Sau đó, khi cuộc đấu giá diễn ra để xác định quảng cáo được hiển thị cho ai đó có khả năng mua thiết bị nhà bếp, chúng tôi sẽ tăng tổng giá trị của những quảng cáo thiết bị nhà bếp tham gia được tối ưu hóa cho các chuyển đổi mua hàng. Nói cách khác, nếu bạn muốn bán thiết bị nấu ăn và chúng tôi cho rằng một ai đó

trên thị trường sẽ mua thiết bị nấu ăn, chúng tôi sẽ giúp bạn hiển thị quảng cáo cho họ một cách dễ dàng hơn. Chúng tôi lấy các hành động trước đây của người đủ điều kiện để thấy quảng cáo của bạn cũng như hiệu quả trước đó của quảng cáo làm cơ sở cho các ước tính của mình. Để giúp chúng tôi đưa ra các ước tính chính xác nhất có thể, chúng tôi khuyên bạn nên đặt ngân sách và giá thầu đủ cao để đạt được tối thiểu một vài kết quả mà bạn muốn mỗi ngày (đặc biệt đối với các kết quả diễn ra ở vị trí khác chẳng hạn như các chuyển đổi trên trang web và các sự kiện trong ứng dụng di động).

Giành chiến thắng
Khi một cuộc đấu giá xảy ra, chúng tôi chuẩn hóa các yếu tố ở trên để tính toán các mục tiêu tối ưu hóa khác nhau, sau đó kết hợp chúng vào tổng giá trị. Quảng cáo có tổng giá trị cao nhất sẽ chiến thắng và được hiển thị.

Điều này có nghĩa là quảng cáo có chất lượng cao và rất phù hợp có thể đánh bại quảng cáo có giá thầu của nhà quảng cáo cao hơn nhưng có chất lượng và mức độ phù hợp thấp hơn. Tuy nhiên, để khai thác triệt để quảng cáo trên Facebook, bạn nên cố gắng tối đa hóa tất cả các yếu tố – đặt giá thầu tối đa bạn sẵn lòng trả, tạo các quảng cáo hấp dẫn và nhắm mục tiêu chúng tới đối tượng phù hợp. Làm như vậy sẽ cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo của bạn nhiều hơn. Điều đó cho phép chúng tôi tìm hiểu thêm về quảng cáo của bạn và đối tượng của quảng cáo, từ đó dẫn tới việc phân phối quảng cáo thậm chí hiệu quả hơn. Nếu quảng cáo của bạn đang ở trạng thái phân phối dưới mức (có nghĩa là các quảng cáo này không chiến thắng nhiều cuộc đấu giá như chúng có thể)

Người thắng cuộc bị tính phí như thế nào Tổng giá trị xác định quảng cáo chiến thắng trong cuộc đấu giá chứ không xác định thời điểm hoặc số tiền quảng cáo chiến thắng bị tính phí. Bạn bị tính phí khi kết quả bạn đã chọn bị tính phí trong khi quá trình tạo nhóm quảng cáo diễn ra. Số tiền bạn bị tính phí là số tiền tối thiểu bạn đáng lẽ đã cần để đặt giá thầu của nhà quảng cáo để chiến thắng cuộc đấu giá. Điều này có hai ý nghĩa như sau:  Bạn sẽ thường bị tính phí ít hơn giá thầu của mình.  Không có ích lợi gì khi đặt giá thầu thấp hơn. Thực tế, làm như vậy có thể dẫn tới việc bị thua trong các cuộc đấu giá mà đáng lẽ bạn đã chiến thắng mà không tốn thêm phí.