Tối ưu quản lý quảng cáo từ sử dụng quy ước ĐẶT TÊN


Khi mới bắt đầu học quảng cáo, tôi thường tạo chiến dịch, nhóm quảng cáo với những cái tên mình thích chẳng hạn BacNinh-NTVT-HuongDB-40-55-15/11 hay Tương tác với bài viết – 12.1.
Lúc đầu, số lượng dự án và chiến dịch không nhiều, việc quản lý quảng cáo vẫn bình thường và không có khó khăn nào cho tôi. Nhưng rồi qua một, hai tháng, số lượng dự án tăng một cách nhanh chóng và số lượng báo cáo cho khách hàng cũng dần tăng theo, thêm cả việc chuyển giao cho dự án cho các thành viên khác, I’m Trapped. Không biết đâu là quảng cáo cần chỉnh sửa, không dễ để tìm ra và báo cáo được bài viết nào đang hiệu quả, mất hàng giờ để chuyển giao dự án.
Tôi cũng biết rằng tình trạng trên không phải mình tôi gặp phải. Vì vậy tôi muốn cung cấp cho các bạn một mẹo nhỏ nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất quản lý quảng cáo. Đó là việc đặt tên chiến dịch. hãy tạo nên một quy ước đặt tên cho mình, cho các dự án và công ty của mình.
Cho dù bạn đang quản lý một dự án trên mỗi tài khoản khác nhau hay nhiều nhiều dự án trên một tài khoản.
Cho dù số lượng chiến dịch của bạn là trăm hay chỉ một vài
Cho dù bạn là lão thành cách mạng hay là người mới bắt đầu
Thực tiễn tốt nhất đã chứng minh là hãy bắt đầu sử dụng quy ước đặt tên ngay từ đầu.
Dưới đây là các ví dụ về cách tôi thiết lập các quy ước đặt tên cho team của mình bao gồm quy ước cho chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo và đối tượng:

1. Chiến dịch

Cú pháp:
“Tên Khách Hàng – Tên Chiến dịch – Loại mục tiêu quảng cáo”
Ví dụ:
“DNA – Goldbee – Post Engagement”
“Tôm Bắc Cực – Bán hàng Mùng 8/3 – Post Engagement”

2. Nhóm quảng cáo

Cú pháp:
“Tên Chiến dịch (nhóm nội dung) – Tên tệp”
Ví dụ:
Tháng 3/2017 – Tư vấn bác sĩ 2 – Likepage
Tháng 3 – Campaign 1403 – Hồ Chí Minh – N – 25-45 – Lookalike (VN, 1%) – Tương tác với trang – 180 ngày
Với Tệp rộng
“Tên Chiến dịch (nhóm nội dung) – Tùy chọn 1 – Tùy chọn 2 – …– Tùy chọn n”
Ví dụ: Tháng 3 – Campaign 1403 – Hồ Chí Minh – N – 25-45 – Interest (Làm mẹ>Hải sản) – Behavior (Iphone)

3. Quảng cáo

Cú pháp:
“Tên chiến dịch (nhóm nội dung) – Tùy chọn thay đổi”
Ví dụ:
Video Giới thiệu – Post text: Đáng đồng tiền bát gạo
Video Giới thiệu – Post text: Bạn không nhìn nhầm đâu

4. Tệp đối tượng

Cú pháp:
“Tên khách hàng – Custom / Lookalike / Saved – Mô tả chính – Thời gian”
Ví dụ:
Plato – Tuỳ chỉnh – Tương tác với trang – 60 ngày
IMLN – Tuỳ chỉnh – Bà mẹ – Chó & Trẻ em
Ginkid – Lookalike (VN, 1%) – Tương tác với trang – 180 ngày
Khi bạn dành thời gian để thiết lập và duy trì những nguyên tắc này, nó sẽ giúp việc quản lý quảng cáo dễ dàng hơn – đặc biệt khi bạn đang chạy quảng cáo cho 20 khách hàng hoặc nhắm mục tiêu tới hàng chục phân khúc khác nhau.
Lưu ý: Bạn cũng không nên áp dụng quá rập khuôn mà nên có sự thay đổi, điều chỉnh giữa các chiến dịch, dự án. Xem xét điều gì quan trọng và chuẩn hóa nó cho nhóm và khách hàng của bạn.