Xu hướng Marketing hiện đại mới và hướng dẫn cách làm

Những xu hướng Marketing hiện đại mới được hình thành,thay đổi cách làm Marketing cũ bằng Marketing mới. Lý do rất rõ ràng đó là do môi trường, thời đại đã thay đổi nên mô hình Marketing bắt buộc cũng phải thay đổi theo.

Tất cả các mô hình Marketing đều là sản vật của thời đại, không có bất cứ mô hình Marketing nào là nhất thành vạn biến cả, thời đại, môi trường thay đổi khiến mô hình Marketing cũng phải thay đổi theo.

Thời đại trước mắt hiện đã là thời đại chủ quyền của người tiêu dùng. Trong thời đại này, các doanh nghiệp buộc phải thay đổi để thích ứng với xu hướng Marketing hiện đại mới. Nếu bạn vẫn đang áp dụng mô hình Marketing truyền thống cổ điển trong thời đại chủ quyền sản phẩm hay thời đại chủ quyền kênh phân phối thì chắc chắn không thể phù hợp với đặc điểm Marketing hiện đại mới trong thời đại chủ quyền người tiêu dùng hiện tại được.

Hiện thực đã được bày ra trước mắt: hiệu dụng của những mô hình Marketing truyền thống cổ điển trước đây đã gần như bị giảm sút. Tập đoàn hàng tiêu dùng P&G của Mỹ thực hiện công tác bán lẻ rất tốt, công tác Marketing truyền thống cũng rất tốt nhưng khi đối mặt với các hình thức Marketing hiện đại mới thì nó lại không thể phát huy hiệu quả một cách có hiệu quả nhất.

Bao gồm rất nhiều doanh nghiệp theo mô hình liên doanh như chúng tôi trước đây, giờ đây khi đối mặt với các công cụ Marketing hiện đại mới đang dần bị mất đi giá trị của mình.

Bao gồm rất nhiều các chiến lược Marketing truyền thống trước đây nay đã không thể phát huy tác dụng một cách có hiệu quả nữa. Theo như nhận xét của các chuyên gia thì: “Marketing truyền thống đã rơi vào cảnh ngộ không khuyến khích không bán hàng, có khuyến khích cũng không bán được hàng”.

Bởi vậy, đối mặt với thời đại mới, bạn vẫn còn đang tiếp tục kìm hàng với đại lý bán hàng sao? Làm như vậy có còn giá trị nữa không?

Bạn vẫn đang tiếp tục với những chiến lược Marketing truyền thống, hướng dẫn mua sắm, khuyến mãi liệu còn có thể tạo được bao nhiêu giá trị hiệu quả? Bạn vẫn đang thúc ép nhân viên nghiệp vụ sử dụng phương thức Marketing truyền thống, ngày ngày thăm viếng khách hàng liệu còn thu nhận được hiệu quả gì nữa không?

Định nghĩa khái niệm Marketing hiện đại mới và tư tưởng của Marketing hiện đại mới

Theo quan điểm của các nhà phân tích và nghiên cứu: “Mô hình Marketing truyền thống là đứng trên góc độ của người sản xuất, nó mang tư duy của sản phẩm, tư duy của kênh phân phối và tư duy đầu ra cuối. Nghĩa là điểm quan tâm của mô hình Marketing truyền thống là ở sản phẩm, kênh phân phối và đầu ra cuối.

Thiết kế của mô hình Marketing truyền thống đó là lấy sản phẩm hàng hóa làm trung tâm. Công cụ Marketing bán hàng của nó được thực hiện theo cách xâm nhập từ kênh phân phối và điểm ra cuối.

Điểm xuất phát của cả mô hình Marketing tổng thể đó là sản phẩm, điểm đích hướng tới là kênh phân phối và đầu ra cuối. Mục tiêu cuối cùng của nó là làm thế nào để khiến người tiêu dùng tiếp nhận sản phẩm của bạn.

Quan điểm Marketing hiện đại mới: điểm quan tâm là con người, là nhóm khách hàng mục tiêu của bạn

Kế hoạch Marketing hiện đại mới đó là phải lấy con người làm trung tâm, điểm xuất phát là con người và điểm đích hướng đến cũng là con người.

Mục tiêu của Marketing hiện đại mới đó là cần phải bắt đầu từ việc tìm đúng thị trường mục tiêu, liên kết thị trường mục tiêu và  xây dựng mối quan hệ mới với thị trường mục tiêu, điểm đích hướng tới là giá trị suốt đời của khách hàng.

Trong xu thế Marketing hiện đại mới, sản phẩm là logic hạ tầng, sản phẩm không còn là nhân vật trung tâm, sản phẩm là phải làm thế nào để tìm được khách hàng mục tiêu, ảnh hướng tới khách hàng mục tiêu để từ đó nâng cao trải nghiệm của khách hàng mục tiêu, làm công cụ để xây dựng giá trị khách hàng mục tiêu, hay còn gọi một cách khác đó là các công cụ Marketing hiện đại mới.

Trong xu hướng Marketing hiện đại mới, đầu ra cuối không còn là chiến trường chính của Marketing, kênh phân phối, đầu ra cuối không còn là trọng tâm của Marketing. Kênh phân phối và đầu ra cuối sẽ trở thành công cụ và thị trường để liên kết khách hàng mục tiêu và nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng mục tiêu.

Triết lý Marketing hiện đại mới đó là lấy con người làm trọng tâm để Marketing, chính là khách hàng mục tiêu của bạn.

Mục tiêu cuối cùng của Marketing hiện đại mới đó là giá trị khách hàng.

Chiến lược Marketing hiện đại mới đó là hoàn toàn đặt con người làm trung tâm, lấy khách hàng mục tiêu làm trung tâm.

Bản chất của Marketing hiện đại mới đó là:

Tìm thấy khách hàng, xây dựng liên kết, phát sinh ảnh hưởng, tăng cường độ dính và tạo dựng giá trị khách hàng suốt đời.

Chức năng của Marketing hiện đại mới đó là tạo lưu lượng

Tạo lưu lượng!

Tạo lưu lượng!

Và tạo lưu lượng!

Lưu lượng là gì?

Lưu lượng là sự quan tâm của khách hàng; Không chỉ là sự quan tâm của khách hàng mà còn là sự tín nhiệm của khách hàng mục tiêu; Không chỉ là sự tín nhiệm của khách hàng mục tiêu mà còn khiến họ trở thành Fans; Không chỉ là Fans mà còn khiến họ trở thành Fans cuồng nhiệt; Không chỉ là Fans cuồng nhiệt mà còn khiến họ có thể cống hiến giá trị suốt đời cho bạn.

Trong thời đại internet, tất cả các loại lưu lượng đều cần đến các thủ pháp internet để liên kết chúng lại với nhau, để trở thành online 24/24 và quan hệ số hóa ảnh hưởng tương tác và giao thoa với nhau.

Làm thế nào để tạo lưu lượng?

Con người+Doanh nghiệp+Sản phẩm, lưu lượng cần có sự chung tay tạo dựng từ Con người+Doanh nghiệp+Sản phẩm.

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, con người là trọng tâm tạo lưu lượng. Bởi hiện tại đang là xã hội giữa con người với con người. Cần phải khiến lực lượng nhân viên trong tất cả các doanh nghiệp đều trở thành trung tâm sản xuất lưu lượng cho doanh nghiệp nhất là đội ngũ người chủ và quản lý.

Jack Ma là trung tâm của lưu lượng, Phạm Nhật Vượng là trung tâm của lưu lượng…Nhân viên quản lý của XiaoMi đều là trung tâm lưu lượng, tất cả các nhân viên của tập đoàn Vingroup đều có thể tạo lưu lượng.

Brand Marketing: Thương hiệu doanh nghiệp muốn trở thành trung tâm lưu lượng, thương hiệu cần phải có thuộc tính quảng bá, thương hiệu cần phải có giá trị Fans. Fans trong tương lai sẽ là bờ đê để bảo vệ thương hiệu.

Sản phẩm muốn trở thành trung tâm lưu lượng, sản phẩm cần phải có IP, có thuộc tính quảng bá, cần phải có khả năng tạo giá trị của Fans.

Đầu vào của lưu lượng ở đâu?

Doanh nghiệp cần phải biến tất cả mọi thị trường có thể tiếp xúc với khách hàng mục tiêu trở thành cổng vào của lưu lượng.

Sản phẩm là cổng vào quan trọng của lưu lượng. Sản phẩm có thể thỏa mãn được trải nghiệm của khách hàng để tạo những lưu lượng có giá trị nhất.

Tất cả mọi đầu ra cuối đều là cổng vào của lưu lượng. Bởi đầu ra cuối có nguồn lưu lượng mênh mông rộng lớn.

Tất cả các thị trường của bên thứ ba đều là cổng vào lưu lượng bao gồm thương mại điện tử, B2B, mạng xã hội…bởi tự thân chúng có một mức lưu lượng khủng.

Phương tiện truyền thông cá nhân có thể xây dựng liên kết với khách hàng mục tiêu đó là cổng vào lưu lượng, có tác dụng trong việc tìm kiếm khách hàng, xây dựng liên kết và nảy sinh ảnh hưởng.

Lưu lượng bao gồm cả offline+ online nhưng tất cả lưu lượng đều phải được xây dựng trên liên kết mạng.

Làm thế nào để tạo lưu lượng?

Truyền thông+Marketing, truyền thông mang lại lưu lượng, Marketing chuyển hóa lưu lượng.

Truyền thông là phương thức chủ yếu để tạo ra lưu lượng, đồng thời cần phải lấy tự truyền thông làm phương thức truyền thông chủ thể.

Trong thời đại internet truyền thông, tất cả các doanh nghiệp đều là truyền thông đại chúng, tất cả những người quản lý doanh nghiệp đều là những người truyền thông đầu tiên. Cách làm Marketing hiện đại mới đầu tiên đó là cần phải bắt đầu từ truyền thông. Chủ tuyến lấy con người làm trung tâm xuyên suốt trong mô hình Marketing hiện đại mới đó là truyền thông.

Phương thức truyền thông sẽ từng bước đi từ truyền thông đại chúng tới truyền thông tiểu chúng, trọng điểm là cần phải chiếm được không gian trong điện thoại di động của người tiêu dùng.

Người Việt Nam online khoảng 5,6 tiếng mỗi ngày, và Việt Nam có khoảng 64 triệu người dùng mạng internet, và số người dùng facebook cũng xấp xỉ 57 triệu người, đối với nhu cầu tìm kiếm thông tin qua Google, mạng xã hội Video ngày càng tăng.

Tìm kiếm đã trở thành con đường chính ngày càng được nhiều người sử dụng để thu nhận thông tin.

Doanh nghiệp lấy lưu lượng thông qua truyền thông rồi làm thế nào để chuyển hóa thành người dùng? Đây là điều để thử thách năng lực Marketing của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải thông qua một loạt các phương pháp Marketing hiện đại mới như: Social Marketing, Viral Marketing, Video Marketing, Email Marketing, Content Marketing, Digital Marketing…để chuyển hóa lưu lượng thành người dùng.

Một hãng đồ uống nổi tiếng Eastroc Super Drink của Trung Quốc thông qua cổng vào sản phẩm liên kết từng loại từng mã sản phẩm lại với nhau, tích điểm thành giá trị người dùng, hoàn thành chuyển hóa được hơn 70,000,000 người dùng, doanh nghiệp được liên kết trực tiếp với khách hàng mục tiêu.