Zalo.me giúp khách hàng chat với bạn dễ dàng hơn

Bạn bè, khách hàng có thể kết nối tới bạn ngay với URL zalo.me/SĐT mà không cần tìm qua số điện thoại như trước đây

Ví dụ: số điện thoại 01697661937 thì URL tương ứng sẽ là zalo.me/01697661937.
Zalo cho phép sử dụng ký tự đặc biệt (.) hoặc (-) để chèn giữa các chữ số điện thoại.
Hãy chia sẻ cho khách hàng và bạn bè URL của bạn nhé!