Bài 12/30 – Mức độ ưu tiên từ khóa để chạy

Mức độ ưu tiên từ khóa để chạy Quảng cáo Google Adwords
–     Đã biết SP và công ty đáp ứng
–     Đã có SP nhưng chưa tìm được công ty
–     Đã biết giải pháp nhưng chưa có SP
–     Đã gặp nhưng chưa biết giải pháp
–     Chưa gặp vấn đề
Thường mình sẽ ưu tiên chạy từ khóa thương hiệu / công ty và sản phẩm / dịch vụ của mình trước vì sẽ ít đối thủ cạnh tranh và khi khách hàng đã tìm mình thì khả năng chuyển đổi rất cao.
Tiếp theo là theo mức độ hành động của khách hàng với vấn đề của họ, như bạn thấy đó là các mức đi từ trên xuống dưới.
Thường mình cứ chạy quảng cáo Google Adwords với các từ khóa cỡ gặp vấn đề nhưng chưa biết giải pháp là ổn rồi, chạy xuống dưới chưa gặp vấn đề hay chưa quan tâm tới vấn đề gặp phải thì sẽ rất rất rộng và tốn kém, trừ phi bạn quá mạnh.
Nhớ tránh đánh nhau ngay trên sân đối thủ là tên sản phẩm và tên công ty của đối thủ nếu bạn thực sự mạnh.