Bài 11/30 – Phân nhóm từ khóa theo các dạng nhu cầu khác nhau

Mặc dù bạn đã chọn ra được các từ khóa khẳng định, nhưng đâu có nghĩa cứ gom hết vào cho chạy Quảng cáo Google Adwords một lượt với chung một mẫu quản cáo là tốt.
Khách hàng của bạn sẽ vẫn có rất nhiều vấn đề phát sinh trong đó, vì vậy mình cần phải phân ra thành từng nhóm rồi từ đó tạo nội dung trang đích, nội dung mẫu quảng cáo tương ứng để tối ưu ngân sách và tăng tỷ lệ tương tác, tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.
Ví dụ bạn bán Laptop Asus thì sẽ có dòng sản phẩm Asus 1, Asus 2, … như vậy họ đang có nhu cầu về sản phẩm / dịch vụ khác nhau thì phải tạo mẫu quảng cáo và trang đích khác nhau rồi.