Bài 14/30 – Lưu ý khi tạo trang đích: Mục đích tạo và Tạo nội dung như thế nào?

Nói về trang đích khi chạy Quảng cáo Google Adwords trên website cho dễ hình dung, để chọn ra hoặc tạo rat rang đích thì bạn phải có được mục đích từ ban đầu. Ở trang đích này bạn sẽ cung cấp cho khách hàng giá trị gì và bạn muốn khách hàng hành động gì khi vào đây.

  • Đó có thể đơn giản là trang chứa nội dung chia sẻ, để SEO thì bạn chỉ cần tạo ra nội dung bằng chữ, hình, video và để gia tăng giá trị hơn thì sẽ có những link liên kết đến các vấn đề khác chẳng hạn.
  • Đó có thể là trang thu thập thông tin bằng cách cho đi món quà nào đó để bạn được nhận data tên, email, số điện thoại,…
  • Đó có thể là trang chứa các sản phẩm để bạn bán hàng trực tiếp.
  • Đó có thể là trang salepage nơi bạn tập trung bán 1 sản phẩm duy nhất.
  • Đó có thể là trang khuyến mãi, ưu đãi,…
  • ….