Bài 15/30 – Mẫu quảng cáo là gì ?

Mẫu quảng cáo Google Adwords là nội dung sẽ hiện ra khi khách hàng search tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm của google, có thể là ở trang 1,2 hay 3 nếu quá nhiều đối thủ chạy quảng cáo.
Nói đơn giản, thì mẫu quảng cáo chính là cửa ngõ để đem khách hàng đến với trang đích của bạn.
Ở trang 1 với 3-5 thứ hạng đầu thực ra có lượng tương tác gần như nhau nhưng sẽ lại rất khác nhau về vấn đề giá cả cho mỗi click, vì vậy thì cứ ưu tiên cho thứ hạng 3-4 thì vẫn hơn là 1-2.
Bạn sẽ không phải tốn một đồng nào nếu khách hàng chỉ search rồi lướt qua chứ không click vào hay bị đối thủ click tặc ở thứ hạng 1-2 nhiều.