Bài 2/30 – Quá trình tạo 1 chiến dịch Google Adwords từ ý tưởng đến thực hiện và tổng kết rồi tối ưu

Để giúp bạn dễ hình dung toàn bộ nội dung Giang chia sẻ phía sau về quy trình tạo và chạy quảng cáo Google Adwords, ở bài này Giang sẽ nói qua 1 lượt quy trình thực hiện nhé:
1 – Chuẩn bị : Bạn đã có ý tưởng, có sản phẩm và đã có được vấn đề của khách hàng. Hãy chọn 1 nơi để trình bày nó ra dạng chữ viết, hình ảnh, video rồi tiếp theo xác định rõ khách hàng bằng từ khóa cụ thể chứ không phải là chung chung. Nhớ phải có con đường từng bước kể từ khi tiếp cận, chăm sóc đến khi chốt sale và sau đó nữa thật rõ ràng và xong xuôi rồi nhé.
2 – Thực hiện: Tạo tài khoản và bắt đầu cài đặt chiến dịch với từng nhóm đối tượng khách hàng, từng mức nhu cầu, vấn đề của khách hàng. Nếu có thể thì với từng đối tượng, nhu cầu hãy cho họ nhiều giải pháp bằng nhiều trang đích để so sánh mức độ tương tác.
3 – Tổng kết: Đánh giá hiệu quả của từng bước. Sau khi đã tốn tiền chạy quảng cáo để thu hút khách về, đã tạo ra tương tác để lại liên hệ hoặc liên hệ trực tiếp, tiếp theo là bao nhiêu người chuyển qua thành đơn hàng, rồi tỷ lệ chuyển hoàn, phản ứng sau đó như thế nào nữa.
4 – Tối ưu: Tương ứng như phần thực hiện, phần tổng kết thì bây giờ sau khi đã được đánh giá từng bước trên con đường khách hàng, thì giờ mình sẽ tối ưu từng bước đó.
=