Bài 3/30 – Cần chuẩn bị những gì để có thể chạy Quảng cáo Google Adwords ?

Đây là những thứ tối thiểu bạn sẽ cần để chạy Quảng cáo Google Adwords :
–     Bạn sẽ cần chuẩn bị đầu tiên là ý tưởng muốn gì và muốn như thế nào ?
–     Bạn sẽ cần có 1 trang đích: có thể là web, blog, video, trang facebook, …
–     Tài khoản quảng cáo Google Adwords: chỉ cần có 1 tài khoản google như gmail là được
–     Từ khóa để chạy: tối thiểu là 1 từ
–     Thẻ visa: có thể dùng thẻ trả trước hay sau đều được
Cơ bản để chạy một chiến dịch quảng cáo Google Adwords chỉ cần nhiêu đó.