Bài 4/30 – Xác định mục đích chạy quảng cáo Google Adwords: ý tưởng của bạn là gì ?

Quảng cáo Google Adwords cũng chỉ là một công cụ hỗ trợ bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng của mình thông qua Internet, nhưng tiếp cận được rồi sao nữa thì bạn phải làm rõ ràng chỗ này ra thì mình sử dụng mới hiệu quả được.

  • Bạn có bài viết mới và bạn muốn những người cũ, những người mới có vấn đề liên quan thấy được ?
  • Bạn có sản phẩm giải pháp và bạn muốn nhiều người nhìn thấy nó ?
  • Bạn có video mới chia sẻ và bạn muốn được nhiều người xem ?
  • Bạn có 1 món quà và muốn nhiều người nhận được nó ?
  • Bạn có bài viết và muốn nó leo top nhanh ?
  • ….