Bài 5/30 – Các nội dung cơ bản cần có: Về khách hàng

Các nội dung cơ bản cần có khi quảng cáo Google Adwords: Về khách hàng
–     Mô tả về Khách hàng mục tiêu của bạn: Họ là ai, họ đang ở đâu ( địa lý, kênh marketing nào ), họ đang làm gì, gia cảnh, thu nhập, … ra sao ?
–     Nhu cầu, vấn đề, mong muốn mà khách hàng của bạn đang gặp phải như thế nào ?
–     …
Hãy liệt kê ra càng chi tiết càng tốt, vì nhờ đó bạn sẽ chọn lọc được đúng từ khóa cho phù hợp nhu cầu, vấn đề, và khi hiểu được tính cách khách hàng thì sẽ viết được mẫu quảng cáo hấp dẫn, kích thích họ click chuột, và tạo ra được trang đích có nội dung đúng tâm lý để họ chuyển đổi liên hệ nhiều hơn.