Bài 6/30 – Các nội dung cơ bản cần có: Về Sản phẩm/ dịch vụ

Các nội dung cơ bản cần có khi chạy Quảng cáo Google Adwords: Về Sản phẩm / dịch vụ
Thông tin về sản phẩm như thông số kỹ thuật, tính năng là các lợi ích về lý tính, ngoài ra còn các lợi ích về cảm tính khác như:
–     Điểm mạnh
–     Điểm khác biệt
–     Lợi thế cạnh tranh
–     Ưu đãi
–     Chính sách bán hàng
–     …
Những nội dung này sẽ giúp cho khách hàng dễ dàng tin tưởng bạn hơn đối thủ, vì thường khách hàng sẽ tìm kiếm và so sánh nhiều đơn vị rồi mới đưa ra quyết định mà.