Bài 21/30 – Cách tính CPC = Giá tiền/1 click chuột

Dự tính được chi phí khi chạy Quảng cáo Google Adwords và số lượng khách hàng có thể về website khi bạn hiểu được cách tính tiền.
Cách tính CPC = ( Điểm chất lượng trang đích x Điểm chất lượng Mẫu QC x CTR (tỉ lệ click chuột vào Mẫu QC) ) / Thứ hạng ( Tính $ theo thứ hạng dưới )
Giang sẽ giải thích rõ hơn các yếu tố này:

  • CPC = cost per click = giá trên 1 click chuột: tức số tiền bạn sẽ phải trả mỗi khi có khách hàng thật và click vào quảng cáo của bạn.
  • Điểm chất lượng trang đích: đây là điểm số theo điểm SEO trên trang đích trong trang web của bạn, đếm số này có thể tăng khi trang web của bạn lâu năm, có nhiều người truy cập, có nhiều người tương tác, có nhiều thứ hạng cao trên top Tìm kiếm Google, có liên kết nhiều,…
  • Điểm chất lượng mẫu quảng cáo: đây là điểm số theo tiêu chí SEO với nội dung mẩu quảng cáo bạn viết có chứa nhiều từ khóa mà bạn đang chạy hay không.
  • CTR = tỷ lệ click chuột khi xem mẫu quảng cáo: đây là phần trăm khi 100 người nhìn thấy một quảng cáo của bạn thì sẽ được bao nhiêu người click chuột vào, để người ta click chuột vào nhiều thì mẫu quảng cáo của bạn phải hấp dẫn, ở trên Giang có hướng dẫn cách viết mẫu quảng cáo hấp dẫn rồi đó.
  • Thứ hạng: là vị trí mẫu quảng cáo của bạn xuất hiện khi khách hàng tìm kiếm từ khóa. vị trí càng cao thì giá càng cao. nhưng trong top 5 vị trí thì tỷ lệ khách hàng xem là như nhau và tỷ lệ click chuột là như nhau Vì vậy đừng dại mà chiếm thứ hạng 1-2, hãy chọn thứ hạng 3-4 thì sẽ tối ưu tiền hơn.

Khi bạn thay đổi giá thầu CPC thì thứ hạng sẽ thay đổi, bạn sẽ thay đổi đến khi nào thứ hạng nằm trong nhóm 3-4 thì dừng.
Lưu ý: có nhiều trường hợp thích chi nhiều tiền để được thứ hạng Quảng cáo Google Adwords 1-2 nhưng lại bị click ảo bởi đối thủ chứ không phải khách hàng, để vài bữa là hết ngân sách.