Bài 20/30 – THANH TOÁN: Cài Visa và lưu ý khi chạy Quảng cáo Google Adwords

Muốn chạy Quảng cáo Google Adwords thì phải chi tiền, cách thanh toán thường là visa. Visa có hai loại là trả trước và trả sau.

  • Visa trả trước: bạn nạp tiền vào trong tài khoản, từ đó nạp tiền từ visa vào trong tài khoản quảng cáo Google, rồi sau đó lấy tiền đó chạy quảng cáo. Hết tiền thì hết chạy.
  • Visa trả sau: bạn chạy quảng cáo hết bao nhiêu thì Google lấy bấy nhiêu vào trong thẻ visa trả sau của bạn, lúc này bạn sẽ nạp tiền trả cho ngân hàng.

Tương ứng trong Google có hai loại thanh toán:

  • Thanh toán thủ công: nạp và bao nhiêu sử dụng bao nhiêu. Phải có tiền trong tài khoản thì quảng cáo mới chạy.
  • Thanh toán tự động: cài thẻ visa vào và chạy quảng cáo theo từng ngưỡng, cứ đạt hướng đó thì Google sẽ lấy tiền của bạn từ 50 đô, 100 đô, 200 đô. Không cần tiền trong tài khoản vẫn chạy, khi đạt ngưỡng thì Google thanh toán.

Lưu ý: Khi sử dụng thẻ visa thì bạn chỉ cần điền số thẻ và số bảo mật 3 số phía sau là có thể thanh toán được rồi, vì vậy giữ cẩn thận những số này đừng để ai khác biết nhé. Còn số nhập vào trong tài khoản Google Adwords thì vẫn an toàn thôi.
Số tiền nạp tối thiểu là 160.000đ / lần.
Ban đầu cài đặt đơn vị tiền tệ là nước nào thì sẽ giữ nguyên nước đó không thay đổi được.