Bài 19/30 – Cấu trúc của 1 chiến dịch Quảng cáo Google Adwords

Cấu trúc của 1 chiến dịch Quảng cáo Google Adwords ?
Chiến dịch – Nhóm QC – Mẫu QC
Giờ thì bạn đã sẵn sàng để bắt đầu cài đặt một chiến dịch quảng cáo rồi đấy, mỗi một chiến dịch sẽ gồm nhiều cấp bậc, mỗi cấp bậc sẽ có những mục đích sử dụng khác nhau.

  • Trong một tài khoản có nhiều chiến dịch
  • Trong một chiến dịch có nhiều nhóm quảng cáo
  • Trong một nhóm quảng cáo có nhiều mẫu quảng cáo
  • Các tiện ích mở rộng có thể nằm trong chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

Ở cấp chiến dịch, bạn có thể cài đặt địa lý, ngân sách.
Ở cấp nhóm quảng cáo, bạn có thể cài đặt bộ từ khóa, giá thầu các từ khóa