Bài 18/30 – Tiện ích mở rộng của Quảng cáo Google Adwords

Để giúp khách hàng nhận được nhiều giá trị hơn ngay khi đọc được mẩu quảng cáo của bạn thì bạn còn có những cách để gia tăng thông tin bằng các tiện ích mở rộng Quảng cáo Google Adwords:

  • Cuộc gọi: bạn có thể thêm số điện thoại của mình vào nhiều số cũng được, khách hàng có thể khi tìm kiếm thấy mẫu quảng cáo và bấm vào gọi luôn.

Xem thêm tại:https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1054212?hl=vi

  • Chú thích: bạn có thể thêm vào ít nhất 3 chú thích là các câu văn bản ngắn để giải thích thêm về sản phẩm dịch vụ hoặc mẫu quảng cáo.

Xem thêm tại: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6084196?hl=vi
 

  • Liên kết trang web: bạn cho thêm vào đường link và mô tả ngắn đến các trang đích khác trên website của bạn để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm dịch vụ của mình.

Xem thêm tại: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1054210?hl=vi
 

  • Vị trí / Địa điểm: cái này phải xác minh thông tin công ty trên Google Doanh nghiệp trên Google Place trước khi liên kết với Google Ads để được hiển thị.

Xem thêm tại: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/144649?hl=vi
 
Bước 1 – bạn chọn chiến dịch muốn cài thêm tiện ích mở rộng quảng cáo
Bước 2 – chọn tab “ tiện ích mở rộng quảng cáo “
Bước 3 – chọn loại tiện ích mở rộng bạn muốn thêm : Cuộc gọi, chú thích, liên kết trang web, …
Bước 4 – Bấm nút “+ thêm “
Bước 5 – Thêm các nội dung phù hợp từng loại tiện ích
Bước 6 – Chờ phê duyệt, nếu chưa được thì kiểm tra lại để sửa
Lưu ý: Với Chú thích, Liên kết web thì bạn hãy thêm ít nhất 3 nội dung để Quảng cáo Google Adwords liên tục thay đổi chọn tiện ích có tỷ lệ nhấp chuột cao sử dụng thường xuyên hơn.