Lý do và Quy trình kháng nghị tài khoản quảng cáo Facebook bị khóa

Khi bạn không thể khởi tạo quảng cáo, có thể do Facebook đã phát hiện một số hoạt động bất thường từ tài khoản của bạn, hoặc do bạn đã vi phạm các chính sách quảng cáo của Facebook. Vì sự an toàn của bạn, Facebook sẽ tạm dừng các hoạt động trên tài khoản này, và thông báo đến bạn qua bảng thông báo trong Trình Quản Lý Quảng Cáo (https://www.facebook.com/ads/m\ager)
Có 2 lý do dẫn đến việc TK bị khoá: 
1. Do có dấu hiệu bất thường phát sinh từ TK QC của bạn:

Khi Facebook phát hiện tài khoản của bạn có các dấu hiệu bất thường, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn qua tin nhắn sau từ Trình Quản Lý Quảng Cáo (xem hình đính kèm). Trường hợp này thường liên quan đến các hoạt động trên phương thức thanh toán của bạn. Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Facebook, chứ không phải bên thứ 3, để xác minh các hoạt động trên TK QC.
Bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi bằng cách bấm vào link “xác minh tài khoản của bạn” từ bảng thông báo, hoặc truy cập: https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

2. Do vi phạm chính sách QC của Facebook:
Nếu tài khoản của bạn liên tục có các quảng cáo vi phạm chính của Facebook, tài khoản của bạn sẽ bị chúng tôi tạm thời khoá. Facebook sẽ thông báo đến bạn qua tin nhắn sau từ Trình Quản Lý Quảng Cáo (xem hình đính kèm).
Bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi bằng cách bấm vào link “liên hệ với chúng tôi” từ bảng thông báo, hoặc truy cập” https://www.facebook.com/help/contact/766321470101104
**Lưu ý: 
• Hai link trên dành cho hai trường hợp khoá TK khác nhau. Các bạn đọc kỹ và tham khảo hình minh hoạ để biết trường hợp nào phải sử dụng link nào nhé.
• Sau khi bạn gửi đơn kháng nghị, Facebook sẽ phản hồi bạn trong vòng 48 tiếng thông qua Hộp Thư Hỗ Trợ (*https://www.facebook.com/support).Nếu bạn vẫn thấy quyết định của đội ngũ chưa thực sự thoả đáng, bạn có thể trực tiếp liên hệ với đội ngũ bằng cách nhấp trả lời email này.