Trải nghiệm trang Facebook Stores & Facebook Services

Facebook Stores, Facebook Services là gì?
Facebook Stores (trang cửa hàng trên Facebook) và Facebook Services (trang dịch vụ trên Facebook).
Đây là một tính năng mới cập nhật thử nghiệm cho các fanpage cửa hàng, dịch vụ kinh doanh. Fanpage được cập nhật sẽ có thêm 2 tab này, nó ví như 2 trang danh mục website giới thiệu sản phẩm và dịch vụ.
Làm sao để đăng ký?
Facebook đang thử nghiệm, một thời gian tới sẽ update cho tất cả các fanpage để danh mục thuộc dạng: Cửa hàng, dịch vụ kinh doanh.
Lợi ích khi sử dụng?
Hiện tại lợi ích lớn nhất là khách hàng vào xem sản phẩm có nút Nhắn tin mua hàng trực tiếp trên sản phẩm. Có lẽ tới Facebook sẽ update thanh toán mua hàng online ở đây!
Việc đưa sản phẩm, dịch vụ nổi bật lên fanpage cũng tăng chuyển đổi khi khách vào fanpaga trực tiếp. Vì vậy nếu được update hãy đưa sản phẩm, dịch vụ nổi bật nhất của bạn lên đây!
Dưới đây là một số hình ảnh review:
Facebook Cửa hàng - Dịch vụ 1Facebook Cửa hàng - Dịch vụ 4Facebook Cửa hàng - Dịch vụ 2
Hướng dẫn tối ưu sản phẩm từ Facebook:
https://www.facebook.com/business/help/481150918755515
Facebook Cửa hàng - Dịch vụ 3
Facebook vẫn đang thử nghiệm rất nhiều tính năng mới. Để hoàn thiện mục tiêu vòng khép kín thương mại điện tử của họ.