sử dụng hình ảnh liên kết ngoài có tốt cho seo không?

Hiện này rất nhiều thắc mắc của webmaster muốn sử dụng hình ảnh liên kết ngoài như imgur hay flicker để tối ưu dung lượng hosting và giảm tải cho sever. Nay tôi làm bài viết này để test thử xem bài viết này có thể lên top không. Nếu lên top bình thường thì việc sử dụng hình ảnh liên kết ngoài như imgur hay flicker hay google photo là điều nên làm để tăng tốc độ tải cho website .

sử dụng hình ảnh liên kết ngoài có tốt cho seo không
sử dụng hình ảnh liên kết ngoài có tốt cho seo không