Tổng hợp cách bán hàng trên Zalo page ( phần 3)

Bài viết để được hiển thị bên Zalo khó khăn hơn bên Facebook.
Bên FB để SDT ở đâu cũng được, Còn Zalo phải đặt đúng vị trí cho phép mới được duyệt ( Không phải thích đặt đâu là đặt nhé ^^ )

Khi SET ADS ngay phần: “Nội dung bạn muốn hiển thị trên quảng cáo” mọi người lưu ý giúp mình để tránh việc không được xét duyệt nội dung quảng cáo. Một số trường hợp đang chạy bình thường do set ads trước đó nếu có bị check thì sẽ dừng lại nhé.

*** Chú thích: không được đặt số điện thoại
*** Mô tả: được để số điện thoại
*** Thông tin thêm: được để số điện thoại

Để số điện thoại trên banner vẫn được nhưng cần mang tính thẩm mỹ cao. Mọi người dặn bên thiết kế lưu ý vấn đề này để tránh bị dừng hoặc không xét duyệt nhé.