Bài 25/30 – Tối ưu lại giá thầu và thứ hạng các từ khóa như thế nào?

Để tăng hiệu quả cho việc chạy Quảng cáo Google Adwords thì việc tối ưu là đương nhiên, ở đây Giang sẽ nói về tối ưu giá thầu và thứ hạng.
Nhưng thường top 5 thứ hạng đầu thì tỷ lệ khách hàng xem là như nhau, tỷ lệ khách hàng kích chuột là như nhau nhưng giá thầu thì lại hoàn toàn khác nhau.
Bây giờ chiến dịch của bạn đã chạy ít nhất một ngày và đã có ít nhất 1 click chuột thì bạn sẽ dựa trên đó và biết được giá thầu và thứ hạng của mình đang ở bao nhiêu.

  • Nó có nằm trong top 5 hay không ?
  • Nó có nằm thứ hạng 1-2 hay không ?

Nếu nó chưa nằm trong top 5 thì bạn hãy tăng giá thầu lên và đợi một hai ngày sau kiểm tra lại để vào top 5.
Nếu lỡ nó đã vào và nằm thứ hạng 1-2 thì hãy giảm giá thầu xuống và đợi một hai ngày sau kiểm tra để vào thứ hạng 3-4.
Lưu ý: Việc điều chỉnh giá thầu và thứ hạng từ khóa Quảng cáo Google Adwords chỉ áp dụng khi bạn chọn chức năng giá thầu thủ công và bạn sẽ cài đặt cho từng từ khóa 1 hoặc làm biếng thì làm cho từng nhóm từ khóa một.