Bài 26/30 – Kiểm tra để tránh mất tiền chùa không đúng đối tượng như thế nào?

Google quản lý bằng thuật toán cho nên đôi khi có những từ khóa tương tự, đồng nghĩa, có chứa từ khóa của mình thì nó cũng cho hiển thị ra cho kết quả Quảng cáo Google Adwords.
Ví dụ bạn chạy từ khóa “điện thoại thông minh”, thì khách hàng search từ khóa “ bán điện thoại thông minh”, “ sửa điện thoại thông minh”, “ mua điện thoại thông minh”, “ cho điện thoại thông minh” cũng đều có thể hiển thị ra quảng cáo của bạn.
Lúc này mình nên đưa các từ khóa không phù hợp vào trong danh sách từ khóa phủ định để khi khách hàng tìm kiếm những từ khóa không đúng đối tượng khách hàng mục tiêu của mình thì sẽ không hiển thị ra nữa.
Lưu ý: việc kiểm tra này bạn nên thực hiện hàng tuần, còn nếu ngân sách bạn lớn, từ khóa có lượng tìm kiếm lớn thì có thể làm hàng ngày để tránh tiền mất mà không có khách hàng đúng như bạn mong muốn.
Bước 1 – Truy cập tài khoản Google Adwords
Bước 2 – Chọn tab “Chiến dịch” rồi chọn chiến dịch muốn kiểm tra ở cột bên tay trái
Bước 3 – Chọn tab “Từ khóa”
Bước 4 – Chọn tab “Cụm từ tìm kiếm”
Hoặc chọn tab “Thứ nguyên” >> “Chế độ xem: Cụm từ tìm kiếm”
Bước 5 – Chọn khoảng thời gian
Bước 6 – Xem các từ khóa đã và đang chạy xem tỷ lệ hiện thị và click chuột thế nào
Bước 7 – Xác định các từ khóa chưa đúng đối tượng đem qua “từ khóa phủ định”