Bài 27/30 – Đánh giá đối thủ theo từ khóa như thế nào?

Google rất công bằng, họ có thể cho bạn biết rằng từ khóa mà bạn chạy Quảng cáo Google Adwords đang phải cạnh tranh với ai tức trang web nào và mức độ cạnh tranh với nhau về tỷ lệ hiển thị với khách hàng tìm kiếm, vị trí hiển thị, gia tăng thứ hạng,… từ đó bạn có thể biết rằng mình đang hơn hoặc thua họ như thế nào với từng từ khóa.
Từ những trang web trong danh sách đó bạn có thể vào chính trang web của họ để đánh giá về sản phẩm, dịch vụ, chính sách, ưu đãi, lợi thế và cả điểm mạnh điểm yếu của họ, cách họ đang làm với trang web của họ như thế nào.
Để từ đó bạn quay lại tối ưu trong web của mình và những ưu điểm, khuyết điểm của mình để lại tiếp tục chiến với họ.
Bước 1 – Chọn tab “Chiến dịch”
Bước 2 – Chọn chiến dịch bên cột tay trái rồi chọn tab “Từ khóa”
Bước 3 – Chọn một từ khóa >>> Chọn “Chi tiết” >>> chọn thông tin chi tiết về Phiên đấu giá >> Chọn “Đã chọn” để xem đánh giá về từ khóa đó so với đối thủ.
Bước 4 – Xem các thông số so sánh và quan trọng là địa chỉ website các đối thủ của mình để vào web họ tham khảo.