Bài 29/30 – Theo dõi chuyển đổi trên trang web với Google Adwords

Trong Quảng cáo Google Adwords có một chức năng theo dõi chuyển đổi là cài mã chuyển đổi từ trang đích qua một trang khác. Tức bạn đưa khách hàng về trang đích là trang thông tin, nếu Khách hàng muốn liên hệ, mua hàng thì sẽ qua trang thứ 2 là để lại thông tin liên hệ hoặc thông tin của bạn để khách hàng mua hàng.
Với cách làm này thì bạn có thể thống kê được lượng người click về trang 1 và lượng người click từ trang 1 qua trang 2 để liên hệ hay mua hàng.
Với cách làm này thì bạn phải có một trang web riêng để có thể cài mã code vào được.
Bạn vào công cụ >>> chọn chuyển đổi >>> chọn + chuyển đổi >>> Chọn trang web >>> Nhập các thông tin để bạn phân biệt như:

  • Tên chuyển đổi: Tên để phân biệt với các chuyển đổi khác
  • Giá trị chuyển đổi: Hành động chuyển đổi này đáng giá bao nhiêu tiền
  • Số lượng chuyển đổi: Số lượng chuyển đổi theo mỗi khách hàng
  • Thời lượng chuyển đổi: thời gian theo dõi chuyển đổi
  • Danh mục chuyển đổi: Định nghĩa chuyển đổi
  • Mô hình phân bổ: Cách chuyển đổi được tính, cứ để nhấp chuột cuối cùng là được rồi.

>>> Và cài đặt >>> Bạn sẽ lấy cái mã code đó vào gắn vào cái trang thứ hai, còn trang 1 là trang đích khi chạy quảng cáo khách hàng sẽ click chuột vào đó rồi từ trang 1 sẽ click qua trang thứ 2 để liên hệ, đặt hàng, mua hàng.
Đợi khoảng một ngày và có ít nhất 1 chuyển đổi để xem mã code có hoạt động bình thường hay không mà điều chỉnh lại, rồi lại tiếp tục cho chạy Quảng cáo Google Adwords và thống kê tiếp nhé.