Bài 30/30 – Theo dõi chuyển đổi trên trang web với Google Analytics

Trên Google analytic thì sẽ thống kê chi tiết hơn cho bạn về việc khách hàng vào trong trang web của mình bao lâu, họ là ai, Họ đến từ tỉnh thành nào, họ đang làm gì ở trong website của mình, tỷ lệ kích vào đường lên để qua các trang web khác hoặc qua trang thứ 2 để liên hệ, mua hàng là bao nhiêu.
Cách thống kê của Google Adwords với Quảng cáo  vào Google analytic hơi khác nhau,

  • Click chuột và phiên: bên Google Ads thì tính theo click tức một khách hàng có 2 click trong 30 phút thì sẽ tính là 2 click chuột còn bên Google Analytic thì tính theo số phiên 2 click chuột trong 30 phút đó thì cũng chỉ tính là 1 phiên.
  • Loại trừ và ghi nhận hết: Google adword sẽ lọc những click chuột không hợp lệ và loại bỏ khỏi thống kê, còn Google analytic thì sẽ lưu lại hết tất cả các click chuột vào web.

Vì hai khác biệt cơ bản này cho nên tỷ lệ chuyển đổi cũng sẽ khác nhau, nhưng nó vẫn rất cần thiết để bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về hai chiều để mà tổng kết và tối ưu.
Áp dụng Google Analytic trên website của chính bạn vì sẽ cần phải cài đặt code theo dõi vào.
Bước 1 – Tạo tài khoản Google Analytic bằng tài khoản Gmail
Bước 2 – Nhập địa chỉ website để tạo code theo dõi
Bước 3 – Lấy code theo dõi
Bước 4 – Nhập code theo dõi vào source trang web ( nếu không biết thì nhờ kỹ thuật, người tạo web cho bạn )
Bước 5 – Chờ khoảng 1 ngày để code chạy, nếu không chạy thì kiểm tra lại quá trình cài đặt đúng chưa.
Bước 6 – Xem thông tin web trong Google Analytic hoặc cài Add on Google Analytic trên Chorme.