SERI HƯỚNG DẪN SEO – Bài 4: Google Sitelinks là gì

SITELINKS LÀ GÌ ?

Sitelinks đó là một dạng tổng hợp các liên kết trên website của bạn mà khách truy cập nhiều sau đó googlebot sẽ tự lựa chọn các liên kết đó hiển thị phía dưới link gốc website của bạn. Sitelinks có thể là một bài viết hoặc một trang nào đó trên trang của bạn. Google sẽ lựa chọn các tiêu chí sau để đưa lên làm site link :

– Trang được tìm kiếm nhiều

– Có liên kết từ trang chủ

– Trang được truy cập nhiều hơn so với các trang khác

– Thường là các menu, danh mục trên website

Trăm nghe không bằng 1 thấy. thà rằng cứ nhìn thực tế cho dễ hiểu

GOOGLE ĐƯA RA SITELINK ĐỂ LÀM GÌ ?

Vì google phân tích qua hành vi của người dùng. Google thấy thông thường khi người dùng truy cập vào 1 website nào đó họ thường click vào các mục mà họ quan tâm. Vì vậy, Google phân tích liên kết nào được click nhiều sau khi vào website của bạn nó sẽ nhặt làm sitelink để khách truy cập có thể vào ngay mục mà họ quan tâm nhanh và dễ hơn.

Ah. Lưu ý: Cái sitelink này bạn không thể thêm hoặc sửa cái siteliNk được vì cái này là do google quyết định. Nhưng bạn có thể xóa được sitelink thông qua google webmaster tools.

LỢI ÍCH CỦA SITELINK LÀ GÌ ?

Sitelink làm cho người dùng dễ truy cập vào website của bạn nhiều hơn vì lý do diện tích kết quả của bạn chiếm 2/3 màn hình máy tính khi hiển thị kết quả tìm kiếm. Như vậy khách sẽ dễ truy cập vào website của bạn hơn.

MỘT SỐ MẸO ĐỂ HIỂN THỊ SITELINK THEO MONG MUỐN

– Sử dụng công cụ giảm thứ hạng liên kết trong Google Webmaster Tools (trong mục Các liên kết trang web).
– Đặt các trang quan trọng ở menu đầu trang.
– Tăng cường quảng bá các bài viết quan trọng nhất trên trang.
– Tăng cường liên kết nội trỏ về trang cần làm sitelink.