Slide từ google – Tối Ưu Hoá Để Tăng Hiệu Suất Quảng Cáo

Slide tài liệu buổi tọa đàm Tối Ưu Hoá Để Tăng Hiệu Suất Quảng Cáo  Từ đội ngũ Google .

Slide bao gồm các cách để tối ưu mẫu quảng cáo và các câu hỏi thường gặp khi chạy quảng cáo google .

Link tải toàn bộ slide  tại đây