TIPS Đọc vị Insight Hành vi chia sẻ khách hàng trên Fanpage

Thu thập và phân tích Insight hành vi của khách hàng là rất quý. Chính vì lẽ đó các công ty cung cấp, phân tích Insight, bán dữ liệu rất phát triển!
Đọc vị thói quen, “hành vi chia sẻ” của khách hàng với các nội dung của fanpage là cần thiết, và nên dành thời gian nghiên cứu nó.
Chỉ những hành động rất đơn giản, người làm nội dung, quản lý… có thể biết được khách hàng nghĩ gì về content của ta, hành vi nào khiến họ chia sẻ? để đẩy mạy nội dung đó theo nhu cầu cụ thể. “Con đói mẹ mới cho bú”
Dưới đây là hướng dẫn theo dõi các nội dung chia sẻ của khách hàng trên fanpage của bạn (theo hình dưới). Hãy note những nội dung, hành vi khi bạn phân tích. 1 thời gian sau bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về Insight Hành vi chia sẻ của fanpage bạn! Chúc thành công từ những điều nhỏ nhất.
TIPS Đọc vị Insight Hành vi chia sẻ khách hàng trên Fanpage